Kotłownie, Wentylator, Konstrukcja stalowa, Remonty rusztów, Odżużlacz, Spaliny, Kanały, Łuski, Cyklon, Chemiczne czyszczenie, Multicyklony, Kotłownia, MOS, Estakada stalowe konstrukcje, czyszczenie chemiczne, ruszt, kanał spalin, wentylatory, ruszty łuskowe, multicyklon, cyklony, odpylanie, ciepłownia, remonty urządzeń, rurociąg
Strona Główna

Wskazania

Technologia

Ceny

Referencje

Galeria

Kontakt

FAQFAQ

1. Kiedy należy czyścić kocioł ?

Nie istnieją żadne normy określające maksymalną dopuszczalną grubość kamienia. Wg DTR kotła nie powinno się eksploatować w przypadku pojawienia się osadu. Z literatury wiadomo że osady już o grubości 1 mm obniżają sprawność urządzenia (zwiększają zużycie opału) aż o 10% !.

2. Czy roztwór czyszczący może uszkodzić kocioł ?

Nie. Do roztworu dodawany jest ihibitor trawienia hamujący reakcje kwasu z metalem. Jego skuteczność wynosi 92% co znaczy, że ubytek korozyjny w czasie czyszczenia nie przekracza 0,01 mm. Nieszczelność kotła może tylko się ewentualnie ujawnić. Zdarza się , że przy znacznych grubościach osadu nie widać uszkodzenia. Dopiero po oczyszczeniu ujawnia się pęknięcie metalu.

3. Jak często należy czyścić kocioł?

Jak tylko pojawi się osad.

4. Co to są koszty uzgodnienia Technologii?

Usługę chemicznego czyszczenia kotła może wykonać tylko firma posiadająca uprawnienia UDT . Przed przystąpieniem do czyszczenia musi ona zlecić do CLDT wykonanie analizy osadu oraz następnie uzgodnić opracowaną przez siebie Technologię czyszczenia. Koszt powyższych prac wg cennika CLDT wynosi 2400 zł i jest jednakowy dla wszystkich kotłów.

5. Co z kąpielą po zakończeniu prac?

Kąpiel jest neutralizowana do pH=7 i zrzucana w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Istnieje możliwość przekazania kąpieli do utylizacji. Orientacyjny koszt wywozu i utylizacji wynosi ok. 2000 zł/m3.

6. Co to jest pasywacja?

Jest to kąpiel alkaliczna mająca na celu zneutralizowanie pozostałości kwasu na powierzchniach oraz zabezpieczenie przed korozją.

7. Czy zakres prac obejmuje wymianę uszczelek?

Tak. Na każdym demontowanym przez nas połączeniu są wymieniane uszczelki.

8. Ile czasu trwa czyszczenie kotła?

Średni czas trwania operacji technologicznych wynosi ok. 3 dni. Następnie kocioł zgłaszany jest do badań (Rewizja wewnętrzna i Próba ciśnieniowa) przez Inspektora UDT.