Kotłownie, Wentylator, Konstrukcja stalowa, Remonty rusztów, Odżużlacz, Spaliny, Kanały, Łuski, Cyklon, Chemiczne czyszczenie, Multicyklony, Kotłownia, MOS, Estakada stalowe konstrukcje, czyszczenie chemiczne, ruszt, kanał spalin, wentylatory, ruszty łuskowe, multicyklon, cyklony, odpylanie, ciepłownia, remonty urządzeń, rurociąg
Strona Główna

Wskazania

Technologia

Ceny

Referencje

Galeria

Kontakt

FAQFirma powstała w 2012 r poprzez wydzielenie z przedsiębiorstwa PPUH „Chemoremont” Sp. z o.o. Świadczymy usługi chemicznych czyszczeń urządzeń od ponad 25 lat. Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (link) do wykonywania napraw kotłów w zakresie chemicznego czyszczenia. Teren naszej działalności obejmuje cały kraj. Wysoka jakość usług a przy tym umiarkowane ceny przysparzają nam klientów z wielu branż oraz miejscowości czasami bardzo odległych od siedziby firmy. Każdorazowo usługa wykonywana jest kompleksowo w oparciu o technologie uzgadniane z UDT. Gwarantujemy usunięcie co najmniej 95% osadów powstałych w trakcie eksploatacji urządzenia. Świadczymy między innymi usługi takie jak: